Състезателни програми

начало > ДЕЙНОСТ > СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Дейности - Състезателни програми

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Състезателите от СК Славия са длъжни:
Да спазват стриктно мерките за безопасност.
Да носят предпазна каска при тренировка и всички състезания.
Да се придържат към вътрешните правила на клуба и към наредбите на неговото ръководство.
Да изпълняват инструкциите на своите треньори.
Да помагат на треньорите при реденето, прибирането и поддръжката на трасето.
Да спазват графика за тренировки.
Да поддържат екипировката си в изрядно състояние.

 

ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КЛУБА

Незабавно уведомяване на състезателя, че е в нарушение.
Уведомяване на Управителния съвет и председателя на Ски клуб Славия.
Обсъждане на последствията от действията на състезателя.
Вземане на решение за предприемане на действия от страна на старши треньора.
Уведомяване на родителите за взетото решение.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕНЬОРА:

Явява се на тренировка и състезание добре подготвен, навреме и с подходяща екипировка. 
Отделя достатъчно внимание на всички състезатели, като ги третира равноправно.
Поддържа ефективна комуникация със състезателите и техните родители.
Информира ръководството на ски клуба за хода на подготовката на състезателите.
Насърчава хармоничните взаимоотношения в отбора.
Стимулира позитивната мотивация на състезателите.
Развива основните им ски умения.

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Насърчават децата си да се занимават със ски спорт.
Съобразяват се с изискванията на Програмата.
Подпомагат изпълнението от страна на децата си на вътрешните правила и политиката на ски клуба.
Подкрепят решенията на треньора.
Присъстват редовно на срещи, организирани от ски клуба.
Изпълняват изискванията на програмата по отношение на необходимата тренировъчна и състезателна екипировка.
Проявяват интерес към хода на подготовката на децата.

 

КОМУНИКАЦИИ

Треньори: Събрания веднъж седмично: разрешаване на текущи проблеми, конструктивна оценка на резултатите, насрочване на следваща среща. 

Родители: Всички въпроси на родителите се обсъждат със старши треньора, който предава информацията на спортния мениджър на клуба.

Състезатели: Веднъж седмично: преглед и проверка на резултатите.

 

ЦЕЛОГОДИШНА ПРОГРАМА
за деца над 9 години
;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
ОТНОСНО ПРОГРАМАТА

Колко струва участието в програмата?
Къде и в кои дни ще се провеждат тренировките на отбора?
Каква е продължителността на една тренировка?
В кои състезания ще участва отборът? (Вътрешен и международен състезателен календар.)
По какви критерии се решава кои състезатели в кои състезания ще участват?
Каква екипировка е необходима на състезателите?
Откъде да си я набавят и колко струва?
Какви са вътрешните правила на клуба?
Треньорско оборудване.
Застраховки.