януари 2009

ПРЕВРЪЩАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО
ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗИРАНЕТО
НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО КАРАНЕ НА СКИ И СНОУБОРД

Стадион Славия,
ски писта "Бялото скиорче"
януари, 2009 година