За състезателите

начало > ЗА НАС > За състезателите

 

ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СКИ СПОРТА
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ски клуб СЛАВИЯ обръща сериозно внимание в тренировъчния процес на потенциалните рискове, съпровождащи всеки спорт. Намаляването на ситуациите, в които е възможно да се получат травми е от първостепенно значение за треньори и ръководство. Няма как да кажем, че е невъзможно да се получават в един скоростен и рисков спорт. Някои задължителни правила, които се спазват от всички в спортния клуб, могат да помогнат за намаляване на риска и сериозността на травмите, както и времето за тяхното преодоляване:

Предсезонни медицински прегледи.
Физически показатели.
Избор на ски екипировка.
Избор на терен за провеждане на тренировката.
Адекватно съотношение между степента на трудност на упражненията и индивидуалното техническо ниво на всеки от състезателите.
Разясняване на потенциалните рискове и мерки за безопасност.
Упражняване на постоянен контрол над децата, отразяване на тренировките в тренировъчен дневник.
Правилно структуриране на тренировката. Загряване и разгряване.
Декларация за информирано съгласие, с която родителите освобождават треньора от съдебна отговорност в случай на контузия или нараняване по време на тренировка.

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

След претърпяна контузия кой решава кога детето може отново да започне да тренира с отбора?
Решението се взима съвместно от родителите, треньора и е съгласувано с лекуващия лекар. Само желанието или амбицията на състезателя не е достатъчен аргумент за продължаване на тренировките.

Какви конкретни резултати да очакваме в хода на Програмата?

Трябва ли родителите да присъстват на тренировките и състезанията?
Може ли да разговаряме с детето си по време на тренировка и състезание?
Необходимо ли е детето да спазва специален хранителен режим преди състезание? 
Как да се държим с детето, когато (не) се представи според очакванията ни?
Какви са очакванията на треньора по отношение на родителите?
Как да се свържем с треньора при необходимост?

 

СЕДЕМ СТЪПКИ
КЪМ УСПЕХА

Поставяне на ясни, конкретни и достижими лични цели в краткосрочен и дългосрочен план.

100% себеотдаване в тренировъчния и състезателния процес.

Развиване на психологическите, техническите, тактическите и физическите качества и умения.

Периодичен анализ на развитието на уменията.

Симулиране на състезание в тренировъчни условия.

Разработване на детайлна предсъстезателна стратегия.

Системност и непрекъснатост на тренировъчния процес през годината.